Disclaimer

DISCLAIMER:

De informatie, diensten, producten en materialen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links, worden zonder enige garantie aangeboden op 'as is'-basis. Voor zover maximaal toegestaan door de wet wijst MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) alle verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie, diensten, producten en materialen, inclusief maar niet beperkt tot garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, naam, inbreuk, vrijheid van computervirussen en impliciete garanties die voortvloeien uit de handel of de uitvoering af. Bovendien verklaart of garandeert MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is nauwkeurig, volledig of actueel is. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Vanwege de grote hoeveelheid inhoud en informatie die op de website wordt gepresenteerd kunnen en zullen deze fouten bevatten. Door deze website te bezoeken stemde u ermee in dat MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) zal worden gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor alle fouten of weglatingen in de informatie op deze website. MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) hoeft niet en kan niet worden verplicht om enige prijs te hanteren als deze prijs onjuist of onnauwkeurig is, ongeacht of de informatie door MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) werd ingevoerd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

In geen geval zal MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, exemplarische- of gevolgschade of welke schade dan ook, zelfs als MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) eerder op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een actie onder contract, nalatigheid of enige andere theorie, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of de prestaties van de informatie, diensten, producten en materialen die op deze website beschikbaar zijn. Deze beperkingen blijven ook van toepassing bij ongeschiktheid voor enig doel of enige beperkte remedie. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van gevolg- of bijkomende schade, dus bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn misschien niet van toepassing voor u.

ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN:

De ontvangst van een e-mailbericht met een bevestiging betekent niet dat een bestelling is aanvaard of dat een aanbod tot verkoop is bevestigd. MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht het aantal artikelen in bestellingen te beperken en/of diensten aan klanten te weigeren. Voor een bestelling wordt geaccepteerd kan verificatie van informatie vereist worden.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES:

Deze website kan links bevatten naar andere websites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door externe leveranciers en andere derde partijen (hierna 'externe websites' genoemd'). U bevestigt dat MSP (Motorcycle Spare Parts B.V.) niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van, of de inhoud op of via, enige externe website. Als u vragen of opmerkingen over dergelijke links of inhoud op dergelijke externe sites hebt dient u contact op te nemen met de beheerder of webmaster voor deze externe websites.


 

Uitstekend
5 stars
11912 Recensies op Trustpilot